Pivač, Sanela, in Brigita Skela-Savič. 2016. „Dejavniki Tveganja Za uživanje Alkoholnih Pijač Pri študentih V Gorenjski Regiji“. Obzornik Zdravstvene Nege 50 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.103.