Nemec, Urška, in Klavdija Čuček Trifkovič. 2017. „Stres Med Zaposlenimi Na področju psihiatrične Zdravstvene Nege“. Obzornik Zdravstvene Nege 51 (1):9-23. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.1.122.