Grosek, Marija, in Miha Lučovnik. 2017. „Povezava Med Uporabo Oksitocina Za sprožitev Ali pospeševanje Poroda in Avtizmom: Sistematični Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 51 (2):153–163. https://doi.org/10.14528/snr.2017.51.2.154.