Polona Mivšek, Ana, in Mihaela Skoberne. 2006. „Uporaba Modelov in Teorij Zdravstvene Nege V babištvu“. Obzornik Zdravstvene Nege 40 (1):15-21. https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572.