Žvanut, Boštjan, Sandi Jurgec, in Igor Karnjuš. 2013. „Analiza Potreb Po Uporabi Simulacij V Procesu vseživljenjskega učenja Medicinskih Sester“. Obzornik Zdravstvene Nege 47 (1):28-37. https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2909.