Jug Došler, Anita, Ana Polona Mivšek, in Maja Korošec. 2013. „Pojmovanje in doživljanje Menstruacije Pri študentkah babištva“. Obzornik Zdravstvene Nege 47 (1):47-55. https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2912.