Cilar, Leona, in Majda Pajnkihar. 2020. „Opis, Analiza in Vrednotenje Teorije Medosebnih Odnosov Hildegard E. Peplau V pediatrični Zdravstveni Negi“. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (1):64-78. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.1.2958.