Perviz, Amal, Urban Bole, in Branko Bregar. 2021. „Odnos Medicinskih Sester Do Pacienta, Odvisnega Od Prepovedanih Drog: Integrativni Pregled Literature“. Obzornik Zdravstvene Nege 55 (2):113-24. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.2.2961.