Prosen, Mirko, Sabina Ličen, in Igor Karnjuš. 2020. „Prilagoditev in psihometrična Validacija Lestvice Profesionalnih Kompetenc Medicinskih Sester V Izrednih Razmerah V času Epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) V Sloveniji“. Obzornik Zdravstvene Nege 54 (2):113-21. https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.2.3037.