Železnjak, Vladka, in Brigita Skela-Savič. 2016. „Medpoklicno izobraževanje Zaposlenih V Nujni Medicinski pomoči“. Obzornik Zdravstvene Nege 50 (4). https://doi.org/10.14528/snr.2016.50.4.98.