Pivač, S. in Skela-Savič, B. (2016) „Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji“, Obzornik zdravstvene nege, 50(4). doi: 10.14528/snr.2016.50.4.103.