Radivo, M., Pucer, P. in Poklar Vatovec, T. (2016) „Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije“, Obzornik zdravstvene nege, 50(4). doi: 10.14528/snr.2016.50.4.114.