Nemec, U. in Čuček Trifkovič, K. (2017) „Stres med zaposlenimi na področju psihiatrične zdravstvene nege“, Obzornik zdravstvene nege, 51(1), str. 9–23. doi: 10.14528/snr.2017.51.1.122.