Grosek, M. in Lučovnik, M. (2017) „Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom: sistematični pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 51(2), str. 153–163. doi: 10.14528/snr.2017.51.2.154.