Fischinger, J. in Fischinger, D. (2017) „Diplomske značke nekdanjih šol za medicinske sestre, otroške negovalke in babice v Sloveniji: interpretativna zgodovinska raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 51(4), str. 328–339. doi: 10.14528/snr.2017.51.4.174.