Bole, U. in Skela-Savič, B. (2018) „Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse: integrativni pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 52(3), str. 177–185. doi: 10.14528/snr.2018.52.2.206.