Polona Mivšek, A. in Skoberne, M. (2006) „Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu“, Obzornik zdravstvene nege, 40(1), str. 15–21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572 (Pridobljeno: 15 junij 2024).