Petrova, T. in Lučovnik, M. (2014) „Vpliv ovite popkovnice na pojavnost operativnega dokončanja poroda“, Obzornik zdravstvene nege, 48(3). doi: 10.14528/snr.2014.48.3.27.