Stanek Zidarič, T., Polona Mivšek, A., Skubic, M. in Zakšek, T. (2011) „Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: kontinuirana babiška skrb: predstavitev projekta oddelka za babištvo zdravstvene fakultete ljubljana in mestne občine ljubljana“, Obzornik zdravstvene nege, 45(2), str. 141–145. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2826 (Pridobljeno: 9 junij 2023).