Žvanut, B., Jurgec, S. in Karnjuš, I. (2013) „Analiza potreb po uporabi simulacij v procesu vseživljenjskega učenja medicinskih sester“, Obzornik zdravstvene nege, 47(1), str. 28–37. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2909 (Pridobljeno: 16 avgust 2022).