Jug Došler, A., Polona Mivšek, A. in Korošec, M. (2013) „Pojmovanje in doživljanje menstruacije pri študentkah babištva“, Obzornik zdravstvene nege, 47(1), str. 47–55. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2912 (Pridobljeno: 25 marec 2023).