Bregar, B. (2013) „Uvodnik: zdravstvena nega v pričakovanju reform sistema zdravstvenega varstva“, Obzornik zdravstvene nege, 47(2), str. 132–134. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2920 (Pridobljeno: 20 junij 2024).