Perviz, A., Bole, U. in Bregar, B. (2021) „Odnos medicinskih sester do pacienta, odvisnega od prepovedanih drog: integrativni pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 55(2), str. 113–124. doi: 10.14528/snr.2021.55.2.2961.