Drnovšek, R. in Kvas, A. (2020) „Zdravstveni coaching kot pristop zdravstvene vzgoje k zdravemu življenjskemu slogu mladih: pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 54(4), str. 326–337. doi: 10.14528/snr.2020.54.4.3010.