Prosen, M., Ličen, S. in Karnjuš, I. (2020) „Prilagoditev in psihometrična validacija Lestvice profesionalnih kompetenc medicinskih sester v izrednih razmerah v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) v Sloveniji“, Obzornik zdravstvene nege, 54(2), str. 113–121. doi: 10.14528/snr.2020.54.2.3037.