Vladič, M. in Kren, A. (2021) „Deprivacija spanja in sindrom izgorevanja med zaposlenimi v predbolnišničnih enotah nujne medicinske pomoči v Sloveniji: presečna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 55(4), str. 243–252. doi: 10.14528/snr.2021.55.4.3052.