Kamenšek, T. (2022) „Uporaba virtualnih simulacij ali virtualnih pacientov pri izobraževanju študentov v zdravstveni negi: integrativni pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 56(1), str. 31–48. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3136.