Petrović, M., Prosen, M., Ličen, S. in Karnjuš, I. (2023) „Odnos zaposlenih v zdravstveni negi do predpisovanja zdravil: raziskava z rabo mešanih metod“, Obzornik zdravstvene nege, 57(2), str. 89–99. doi: 10.14528/snr.2023.57.2.3163.