Lorber, M. in Skela-Savič, B. (2014) „Pripadnost medicinskih sester in opredelitev njenih dejavnikov“, Obzornik zdravstvene nege, 48(4). doi: 10.14528/snr.2014.48.4.34.