Jereb, S. in Perme, J. (2015) „Znotrajbolnišnični transport kritično bolnih bolnikov“, Obzornik zdravstvene nege, 49(3). doi: 10.14528/snr.2015.49.3.45.