Lorber, M. (2018) „Zdravo delovno okolje: skrb za počutje in zdravje zaposlenih v zdravstveni negi“, Obzornik zdravstvene nege, 52(3), str. 148–152. doi: 10.14528/snr.2018.52.3.851.