Železnjak, V. in Skela-Savič, B. (2016) „Medpoklicno izobraževanje zaposlenih v nujni medicinski pomoči“, Obzornik zdravstvene nege, 50(4). doi: 10.14528/snr.2016.50.4.98.