1.
Pivač S, Skela-Savič B. Dejavniki tveganja za uživanje alkoholnih pijač pri študentih v gorenjski regiji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2016 [citirano 17. junij 2024];50(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/103