1.
board uredništvo/Editorial. Temeljna vsebinska zasnova Zdravstvenega obzornika. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. januar 1975 [citirano 2. april 2023];9(1):1-2. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1040