1.
Grosek M, Lučovnik M. Povezava med uporabo oksitocina za sprožitev ali pospeševanje poroda in avtizmom: sistematični pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 20. junij 2017 [citirano 28. januar 2022];51(2):153–163. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/154