1.
Ahačič M, Kadivec S, Farkaš-Lainščak J. Dokumentiranje navodil o življenjskem slogu in samoobvladovanju bolezni pri pacientih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. marec 2018 [citirano 9. avgust 2022];52(1):18-2. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/184