1.
Bole U, Skela-Savič B. Odnos in znanje medicinskih sester ter ovire pri implementaciji na dokazih temelječe prakse: integrativni pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 16. september 2018 [citirano 23. julij 2024];52(3):177–185. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/206