1.
Plank D, Papuga V, Milovanovič; Božo Kralj S, Pahor; Mirjana Grižon; Vida Purnat M. Novosti - izkušnje - pobude. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2001 [citirano 18. julij 2024];35(3/4):137-56. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2358