1.
Kaučič B-M. Proces izgorevanja pri članih negovalnega tima v patronažnem varstvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2002 [citirano 22. maj 2024];36(2):101-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2394