1.
Peršolja Černe M. Kakovost socialnega delovnega življenja medicinskih sester v bolnišnicah. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2003 [citirano 19. april 2024];37(3):213-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2460