1.
Klemenc D, Pahor M. Zmanjševanje pojavov nasilja na delovnih mestih medicinskih sester v sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2004 [citirano 14. julij 2024];38(1):43-52. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2481