1.
Kralj B, Pahor M. Novosti – izkušnje – pobude: podelitev študentskih prešernovih nagrad in nagrad za najboljše študente na visoki šoli za zdravstvo univerze v ljubljani za študijsko leto 2002/2003. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2004 [citirano 30. januar 2023];38(1):87-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2486