1.
Šmit M. Odnos med materjo z rakom dojke in njenimi otroki ter njihovo doživljanje materine bolezni (i. del). Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2005 [citirano 19. julij 2024];39(3):195-200. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2552