1.
Požun P. Skupni trg evropske unije – medsebojno priznavanje kvalifikacij poklica medicinske sestre in babice v evropski uniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2006 [citirano 30. januar 2023];40(2):87-92. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2582