1.
Košnik M, Šuškovič S, Fležar M, Osolnik K, Zidarn M, Škrgat S, Kadivec S. Sodobno vodenje trajne astme. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2006 [citirano 26. februar 2024];40(4):223-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2604