1.
Sevšek F, Ficzko J. Novosti – izkušnje – pobude: podelitev prešernovih nagrad in priznanj študentom visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2006 [citirano 16. avgust 2022];40(4):253-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2609