1.
Skinder Savić K. Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: zdravstvena nega otroka s prirojeno srčno napako. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 24. april 2009 [citirano 19. april 2024];43(1):53-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2698