1.
Petrova T, Lučovnik M. Vpliv ovite popkovnice na pojavnost operativnega dokončanja poroda. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 20. september 2014 [citirano 29. november 2021];48(3). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/27