1.
Polona Mivšek A, Beričič K. Zaposlenost in kadrovske potrebe po diplomiranih babicah v sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 30. junij 2011 [citirano 19. junij 2024];45(2):93-100. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2817