1.
Jug Došler A, Skubic M, Stanek Zidarič T. Masaža – vez med dojenčkom in materjo: pilotna študija. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 6. november 2012 [citirano 16. april 2024];46(3):229-35. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si:8443/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2886